หน้าแรก หัวข้อข่าว คอลัมน์ เปิดมุมมอง

ข่าว: คอลัมน์ เปิดมุมมอง

“Smart Grid” ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ยุทธพงศ์ สุภัทรวงศ์ ทีมกรุ๊ป   การศึกษาโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในโครงการ จะมีเร...

เทคโนโลยีความปลอดภัย ด้านอัคคีภัยในอาคาร

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ, รพี ปาริฉัตรกานนท์ ทีมกรุ๊ป เหตุการณ์เพลิงไหม้ในอาคารขนาดใหญ่ ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั...

ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาน้ำครบวงจร

ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาน้ำครบวงจร คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย อวิรุทธ์ สุขสมอรรถ ทีมกรุ๊ป ปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ส...

ตรวจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัย

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ดร.สหพล ทิมพงษ์ ทีมกรุ๊ป   การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท...

ข่าวเด่นวันนี้