หน้าแรก หัวข้อข่าว คอลัมน์ CSR Talk

ข่าว: คอลัมน์ CSR Talk

สร้างความยั่งยืน คืนความหลากหลาย

คอลัมน์ CSR Talk โดย สุรีพันธุ์ เสนานุช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ไปร่วมฟังวงเสวนาเกี่ยวกับแนวโน้ม และผลกระทบของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ ...

ผู้นำความยั่งยืน โดย สุรีพันธุ์ เสนานุช

คอลัมน์ CSR TALK โดย สุรีพันธุ์ เสนานุช สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   จากการสำรวจของ "Global Consumer Executive Top of Mind" ประจำปี ...

TMB I ING PARKRUN วิ่งเพื่อช่วยเด็กป่วยโรคหัวใจ

คอลัมน์ CSR Talk ตลอดระยะเวลา 9 ปี ทีเอ็มบี (TMB) จัดกิจกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้บุคคล สังคม และผู้คนรอบตัว จนมีชีวิตดีขึ้น ตามแนวคิ...

“ไฮเนเก้น” ดนตรีและรีไซเคิล

คอลัมน์ CSR Talk สนุกอย่างเดียวดูจะเชยไปแล้ว สำหรับอีเวนต์บันเทิงต่าง ๆ เพราะทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับกระแสปัญหา "ขยะ" ที่ต้องการความ...

TCP ชูแผน 5 ปี ระยะ 2 มุ่งสร้างความยั่งยืน 3 มิติ

คอลัมน์ CSR Talk เมื่อไม่นานมานี้ "กลุ่มธุรกิจ TCP" ประกาศเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนธุรกิจ 5 ปี ในระยะที่ 2 โดยร่วมกับผู้มีส...

เริ่มทำ “CSV” ต้องรู้อะไร

คอลัมน์ CSR Talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ทุกวันนี้มีการพูดกันอย่างกว้างขวางถึงการยกระดับ CSR มาเป็นเครื่องมือช่วยสร้างขีดความสามารถ...

เศรษฐกิจหมุนเวียน โดย พัทธ์ธีรา วงศราวิทย์

คอลัมน์ CSR Talk โดย พัทธ์ธีรา วงศราวิทย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บทบาทของภาคธุรกิจในการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ถือเป...

มณฑลแห่งความยั่งยืน โดย ดร.วรวุฒิ ไชยศร

คอลัมน์ CSR Talk โดย ดร.วรวุฒิ ไชยศร เกือบ 20 ปี ที่ผมคร่ำหวอดอยู่ในวงการ CSR จากจุดเริ่มต้นที่ CSR ขององค์กรธุรกิจแต่ละองค์กรจะเน้นด้านก...

ข่าวเด่นวันนี้