หน้าแรก หัวข้อข่าว คอลัม์ นอกรอบ

ข่าวเกี่ยวกับ: คอลัม์ นอกรอบ

ลุงติ๊กสเกล ชีวิตที่ “เริ่มต้น” ใหม่

คอลัม์ นอกรอบ โดย รณดล นุ่มนนท์   ผมไม่เคยคาดคิดว่า การทำแบบโมเดลจิ๋วหรือแบบจำลองเหตุการณ์สามมิติ (diorama) จะเป็นอาชีพที่สามารถสร้าง...

ข่าวน่าสนใจ