Home Tags คัลการี

Tag: คัลการี

5 เมืองสะอาดที่สุดในโลก กับแนวทางจัดการขยะที่น่าศึกษา

รุ่งนภา พิมมะศรี : เรื่อง เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเจริญแล้วที่สภาพบ้านเมืองเขาพัฒนาทันสมัย สะดวกสบาย สะอาดสะอ้าน เชื่อว่าหลายคนคิดเหมือนกันว่าอยากให้บ้านเมืองของเราสะอาด สวยงาม และน่า...

ข่าวน่าสนใจ