Home Tags คาเฟ่สัตว์เลื้อยคลาน

Tag: คาเฟ่สัตว์เลื้อยคลาน

เมื่อคาเฟ่แมวมีเยอะไป…เปิดคาเฟ่สัตว์เลื้อยคลานแห่งแรกในกรุงพนมเปญ

เมื่อค่าเฟ่แมวที่มีอยู่มันเหมือนจะมีเยอะและเป็นที่นิยมมากๆ ในกรุงพนมเปญ ประเป็นเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชา Chea Raty ได้เปิดตัวธุรกิจคาเฟ่ "สัตว์เลื้อยคลาน" ขึ้น ทุกคนจะได้ใกล้ชิดทั้งงูหลาม อีกัวน...

ข่าวน่าสนใจ