Home Tags คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Tag: คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย

พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธยเป็นแผ่นทองคำ มีขนาดกว้างยาวพอที่จะจารึกพระปรมาภิไธยได้ เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระสุพรรณบัฏกว้าง 7 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว พระสุพรรณบัฏนี้จะต้องทูล...

คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ราชาภิเษก

ราชาภิเษก ราชาภิเษก มาจากคำว่า ราช (รา-ชะ) กับอภิเษก หมายถึงพระราชพิธีในการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ตำราราชาภิเษกที่มีมาแต่โบราณกล่าวไว้ว่า ราชาภิเษกมีลักษณะ 5 ประการ คือ 1.มงคลอินทราภิเษก (มง...

คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : น้ำสรงมุรธาภิเษก

น้ำสรงมุรธาภิเษก น้ำสรงมุรธาภิเษก คือ น้ำพระพุทธมนต์และเทพมนตร์สำหรับถวายพระมหากษัตริย์เพื่อสรงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพระราชพิธีอื่น ๆ ความแตกต่างระหว่างน้ำสรงมุรธาภิเษกกับน้ำอภิเษก คือ น้ำสร...

ข่าวน่าสนใจ