Home Tags ค้าขายชายแดน

Tag: ค้าขายชายแดน

ชูโปรเจ็กต์นำร่องเชื่อม CLMVT ดึงมหาดไทยขับเคลื่อนการค้าชายแดน

ความพยายามในการผลักดันโครงการนำร่อง หุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าและประชารัฐเมืองคู่มิตรเพื่อธุรกิจสู่สากล (Strategic Partnership for Sister Cities) ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมกับกระทร...

“สนธิรัตน์”หารือรัฐ-เอกชนทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจจ.กาญจนบุรี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชน ทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี ยันพาณิชย์มีนโยบายดูแลสินค้าเกษตร ทั้งข้าว มันสำปะหลังและข้าวโพด...

ข่าวน่าสนใจ