Home Tags ชมรมจักรยาน

Tag: ชมรมจักรยาน

สสส.หนุนจัดงานมหกรรมชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ เล็งขยายผลต่อยอดความสำเร็จสู่ปีที่ 4

นางสาวเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) เปิดเผยว่า สสส.โดย สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการสนับสนุนกระจายโอกาส...

ข่าวน่าสนใจ