Home Tags ชุมชนลาดพร้าว

Tag: ชุมชนลาดพร้าว

กรมธนารักษ์มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ พัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าว 7 ชุมชน

กรมธนารักษ์จัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน ริมคลองลาดพร้าว เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหารุกล้ำคลอง จำนวน 7 ชุมชน 8 สัญญา โดยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนา...

ข่าวน่าสนใจ