Home Tags ซีพีเอ็น พัทยา

Tag: ซีพีเอ็น พัทยา

เซ็นทรัลพัฒนาทุ่มกว่าหมื่นล้าน เข้าถือหุ้นใหญ่ GLAND

วันที่ 12 กันยายน 2561 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท แกรนด์ คาแ...

ข่าวน่าสนใจ