Home Tags ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา

Tag: ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา

การสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk โดย ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา ผ่านไปแล้วกับฤดูกาลแห่งการประเมินเรื่องความยั่งยืนขององค์กร ทั้งแบบประเมินความยั่งยืน (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ของ RobecoSAM สถาบัน...

เทรนด์ด้านความยั่งยืนปี 2019

คอลัมน์ CSR Talk โดย ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา Sustain Ability บริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนออกรายงานถึงเทรนด์ด้านความยั่งยืนปี 2019 โดยระบุว่า โลกของเราจะยังคงเห็นความไม่แน่นอนด้านการเมือง ได้รับผ...

การจัดทำรายงาน การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk   โดย ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา   ช่วงนี้หลาย ๆ บริษัทคงวุ่น ๆ อยู่กับการจัดทำรายงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งดิฉันได้มีโอกาสอ่านรายงาน Reporting Matters ของ World Business...

ทักษะการโค้ช เพื่อการทำงานด้านความยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk โดย ณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา สวัสดีค่ะ เมื่อเร็ว ๆ นี้ดิฉันมีโอกาสเข้าร่วมอบรมในโครงการ Happy Ambassador ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ธ...

ข่าวน่าสนใจ