Home Tags ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

Tag: ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ภารกิจ 1 ปี “ดีป้า” เรื่องร้อน ๆ กับการส่งเสริมดิจิทัล

สัมภาษณ์ แปลงร่างจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(ซิป้า) ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2546 กลายเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เมื่อต้นปี 2560 "ประชาชาติธุรกิจ" พาคุยกับ "ณัฐพล น...

ข่าวน่าสนใจ