Home Tags ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

Tag: ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

DPU จัดเวิร์คช็อป ‘คิดเป็นภาพ’ เครื่องมือผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัล

การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน แต่การสื่อสารที่ดี ไม่เฉพาะผ่านตัวอักษรเท่านั้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกสม...

กสิกรไทยผนึกม.ธุรกิจบัณฑิตย์ หนุนนักศึกษาให้มีดีเอ็นเอนักธุรกิจในยุคดิจิทัล

กสิกรไทย จับมือ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยด้วยการปลูกฝัง NEW BUSINESS DNA เน้นให้นักศึกษาได้คิด ลงมือ...

ข่าวน่าสนใจ