หน้าแรก หัวข้อข่าว ดวงหมอทรัพย์ สวนพลู

ข่าว: ดวงหมอทรัพย์ สวนพลู

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 15-21 มิถุนายน 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บริวารเป็นอันมาก ยอมเจ็บปวดแต่ผู้เดียวเพื่อให้บริวารรอดพ้นจากปัญหาต่างๆ ยอมรับคำติฉิน...

เดินตามดาว / หมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 8-14 มิถุนายน 2561

  ราศีเมษ หรือ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านได้รับรู้น้ำใจไมตรีจากญาติมิตรเป็นอันมาก พวกเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือต่างๆ แก่ท่าน แต...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 1-7 มิถุนายน 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านได้รับเงินสดก้อนหนึ่งเป็นของขวัญของกำนัล หรือรางวัลความดีความชอบ ได้ข่าวดีเรื่องกิจการงานและการนัดหมายต่...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากกลุ่มบุคคลขนาดใหญ่ ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาให้ดูแลกลุ่มบุคคลในการบำเพ็ญประ...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะเปลี่ยนแปลงกิจการงานที่ทำมาเป็นระยะเวลานาน เพราะเครื่องมือหรือบางสิ่งบางอย่างในกิจการนั้นๆ เสียหาย บริ...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านมีข่าวดีมาบอกบริวารและพวกพ้อง เป็นข่าวที่ชื่นชมยินดีของมิตร และน่าเสียใจสำหรับศัตรู มีการสร้างเรื่องราวเพื...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 27 เม.ย. – 3 พ.ค. 2561

  ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านอยู่ในวันเวลาที่มีอุปสรรคต่างๆ ครอบงำกิจการให้เป็นไปด้วยความยุ่งยาก แม้จะมีแผนการเดินทางไกลก็ไม่ได้รั...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 20-26 เมษายน 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะได้รับภารกิจต่างๆ ที่ทุ่มเทมาโดยไม่รู้ตัว มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารเงินสดก้อนใหญ่ เพื่อประโยชน์ของหมู่คณ...

ข่าวเด่นวันนี้