หน้าแรก หัวข้อข่าว ดวง พิมพ์พรร

ข่าว: ดวง พิมพ์พรร

ดาวกับดวง วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านจะทำงานยากๆ สำเร็จด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วบริวารร่วมมือกับท่านอย่างทุ่มเทและเข้มแข็ง ได้รับความร่วมมือจากพวกพ้...

ดาวกับดวง วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยพิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บริวารเป็นอันมาก ยอมเจ็บปวดแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้บริวารหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ ยอมรับคำติฉ...

ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านมุมานะในการทำงานอย่างเข้มแข็งและอดทน แม้จะเจ็บป่วยเล็กน้อยก็พยายามทำ ท่านจะนำผู้ร่วมงานที่อ่อนกว่าเข้าแก้ปัญหา...

ดาวกับดวง วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านไม่ค่อยแข็งแรงถ้าได้รับอาหารที่แสลงต่อโรค หรือเป็นภัยต่อพลานามัยของท่านจะไม่ค่อยสบายตัวนัก ท่านที่ทำงานโดยต้อง...

ดาวกับดวง วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านจะทำอะไรลำบากพลาดพลั้งอย่างมากไปโดยไม่รู้ตัว จนกว่าอีกสองสามวันข้างหน้าจึงจะแก้ไขได้ทันท่วงที ไม่เหมาะที่จะท่อ...

ดาวกับดวง วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านพบอุปสรรคและความยุ่งยากเป็นอันมาก ผู้น้อยและคนที่ทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่กับท่าน ก็กระด้างกระเดื่องอย่างน่าพิศวงโดย...

ดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพร...

ดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 โดยพิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจและการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเ...

ดาวกับดวง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพร...

ดาวกับดวง วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพร...

ข่าวเด่น