หน้าแรก หัวข้อข่าว ดาวกับดวง

ข่าว: ดาวกับดวง

ดาวกับดวง วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านจะทำงานยากๆ สำเร็จด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วบริวารร่วมมือกับท่านอย่างทุ่มเทและเข้มแข็ง ได้รับความร่วมมือจากพวกพ้...

ดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านจะได้ข่าวต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นข่าวดีโดยมาก ได้ข่าวดีในเรื่องการเงินหรือรายได้พิเศษ การใช้เงินสดส่วนตัวซื้อของส...

ดาวกับดวง วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านใช้จ่ายเงินทองอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ควรลากเข็นแบกหามของหนัก เพราะอาจมีอุบัติเหตุจนท่านได้รับบาดเจ็บ การเงิน...

ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านจะมีเรื่องพลิกความคาดหมายในเรื่องการเงินรายได้หรือผลประโยชน์อันใดอันหนึ่ง แต่ยังไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับราหูตกนวา...

ดาวกับดวง วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านทำกิจการต่างๆ ได้รับผลดีบางประการ ปัญหาต่างๆ ที่เคยมีความหมายจะสลายตัวไปในนาทีสุดท้าย จะพบรักอันน่าพิศวง จะมีเ...

ดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการงานต่างๆ โชคชะตาในวันนี้แจ่มใสกว่าที่แล้วๆ มาเป็นอันมาก ดาวอังคารร่วมดาวพุธเล็...

ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านได้ลาภจากหุ้นส่วน ผู้ร่วมงาน หรือการทำกิจการร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความเปลี่ยนแปลงในด้านผลประโยชน์การเงินเล็กน้อ...

ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดย พิมพ์พรร

ลัคนา (ลั) ราศีเมษ วันนี้ท่านจะพบเห็นอุปสรรคในการทำงานมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งแข็งแรง และมีความมุมานะมากขึ้นเท่านั้น ควรรักษาความเป็นอยู่ในบ้...

ดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจและการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเ...

ดาวกับดวง วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพร...

ข่าวเด่นวันนี้