Home Tags ดุลอำนาจ

Tag: ดุลอำนาจ

เอเชียกับ “ศตวรรษความชรา” สั่นคลอน “ดุลอำนาจ” โลก

ความชราภาพของประชากร เป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงมาหลายปี เพราะนี่คือหนึ่งในแนวโน้มใหญ่ของโลกในอนาคต ที่หลายประเทศต้องเตรียมรับมือ ทั้งในด้านสุขภาพและการเงิน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนสูงวัย ...

ข่าวน่าสนใจ