Home Tags ติดกล้องในรถ

Tag: ติดกล้องในรถ

สิงคโปร์ 9 ใน 10 เชื่อติดกล้องในรถช่วยปกป้องผลประโยชน์ “ผู้โดยสาร-คนขับรถ”

สเตรทส์ไทม์สรายงานว่า ผลสำรวจความคิดเห็นชาวสิงคโปร์ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 คน จัดทำโดย “รีช” ที่ทำการสำรวจในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนชี้ว่า ชาวสิงคโปร์ 9 ใ...

ข่าวน่าสนใจ