Home Tags ตู้ไปรษณีย์

Tag: ตู้ไปรษณีย์

ย้อนไทม์ไลน์ ตู้แดง 10 รุ่น คู่ประวัติศาสตร์ 135 ปี ไปรษณีย์ไทย

ในยุคแห่งการบุกเบิกโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการสื่อสาร ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการกำเนิดการไปรษณีย์ในสยาม นับถึงปีนี้ประเทศไทยมี "ไปรษณีย์" มานาน 135 ปีแล้ว สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่คนจะนึกถึงเป็น...

ข่าวน่าสนใจ