Home Tags ต้นแบบท่องเที่ยวเชิงอาหาร

Tag: ต้นแบบท่องเที่ยวเชิงอาหาร

‘สุโขทัย’ ต้นแบบท่องเที่ยวเชิงอาหาร หนุน ‘อาหารท้องถิ่น’ ปั้นรายได้ชุมชน

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ Gastronomy Tourism ได้กลายมาเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวโลกไปเรียบร้อยแล้ว เพราะการท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงลึกซึ้งไปถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น...

ข่าวน่าสนใจ