Home Tags ทหารองครักษ์

Tag: ทหารองครักษ์

โปรดเกล้าฯ ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ 2 นาย บกพร่องปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 23 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริ...

ข่าวน่าสนใจ