Home Tags ทีจี

Tag: ทีจี

สศช.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินของการบินไทย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ตามที่มีข่าวในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับ “สศช. เบรกซื้อฝูงบินทีจี” นั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอชี้แจงว่า อาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริ...

ข่าวน่าสนใจ