Home Tags ทีบอร์ พานดิ

Tag: ทีบอร์ พานดิ

ซิตี้ตามรอยพระราชดำริ ร.10 หนุนจิตอาสาช่วยสังคมรอบด้าน

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางซิตี้ ประเทศไทย จึงน้อมนำแนวทางจิตอาสาตามพระราชดำริของพระองค์ที่ทรงห่วงใย และ...

ข่าวน่าสนใจ