หน้าแรก หัวข้อข่าว ทีมกรุ๊ป

ข่าว: ทีมกรุ๊ป

พัฒนาลุ่มน้ำสาขา ‘แม่ปิง’ (1) เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตร 1.7 แสนไร่

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย นันทวรรณ ยิ้มแย้ม ทีมกรุ๊ป แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย มีความยาว 755 กม. มีต้นน้ำอยู่ที่ดอยเชียงดา...

เหลียวหลังแลหน้าอาเซียน มุ่งสู่ความยั่งยืน : จุดเด่นที่น่าจดจำ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ประดาป พิบูลสงคราม ทีมกรุ๊ป   เริ่มปีใหม่ เวียดนามได้เริ่มหน้าที่ประธานอาเซียนเป็นที่เรียบร้อย ด้วยคำขวัญ "เ...

วิสัยทัศน์อาเซียน 2583 การเชื่อมโยงในยุคดิจิทัล

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ประดาป พิบูล ทีมกรุ๊ป   เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไทยได้จัดเสวนาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซีย...

การพัฒนา EIA-HIA ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย เนตรชนก ต๊ะปินตา ทีมกรุ๊ป   ประเทศไทยได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25...

เมืองอัจฉริยะ โอกาสและความท้าทายสำหรับวิศวกร

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ทีมกรุ๊ป "เมือง" กำลังจะเปลี่ยนไป พลเมืองหรือผู้ใช้ชีวิตในเมืองต่างคาดหวังว่...

ประเทศไทยประธานอาเซียน ผลงานโดดเด่นครึ่งปี 2562

คอลัมน์ ระดมสมอง โดย ประดาป พิบูล ทีมกรุ๊ป   ครึ่งปีแรกของปีนี้ ระหว่างที่ปวงชนชาวไทยมีความปลื้มปีติกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และใจ...

“Smart Grid” ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ยุทธพงศ์ สุภัทรวงศ์ ทีมกรุ๊ป   การศึกษาโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในโครงการ จะมีเร...

เทคโนโลยีความปลอดภัย ด้านอัคคีภัยในอาคาร

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ, รพี ปาริฉัตรกานนท์ ทีมกรุ๊ป เหตุการณ์เพลิงไหม้ในอาคารขนาดใหญ่ ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั...

ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาน้ำครบวงจร

ศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาน้ำครบวงจร คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย อวิรุทธ์ สุขสมอรรถ ทีมกรุ๊ป ปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ส...

น้ำท่วม น้ำแล้ง ปัญหาซ้ำซากแก้ไม่ได้ หรือทำไม่ดีพอ ?

คอลัมน์ เปิดมุมมอง โดย อวิรุทธ์ สุขสมอรรถ ทีมกรุ๊ป   น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำไม่พอใช้ นับเป็นสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรั...

ข่าวเด่นวันนี้