Home Tags ธนาคารกลางแห่งยุโรป (อีซีบี)

Tag: ธนาคารกลางแห่งยุโรป (อีซีบี)

“ลาการ์ด” ว่าที่ประธาน ECB “ผู้หญิง” กับความหวังของ EU

ธนาคารกลางแห่งยุโรป (อีซีบี) ถือว่าเป็นองค์กรสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงของเศรษฐกิจยุโรป ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาภายในของสหภาพยุโรป (อียู) หลายประการ ทั้งอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (จีด...

ข่าวน่าสนใจ