หน้าแรก หัวข้อข่าว ธุรกิจเครือ ซี.พี.

ข่าว: ธุรกิจเครือ ซี.พี.

ความคิดผู้นำ

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ไอเดียผู้นำ ซี.พี.มีพลังสั่นสะเทือนทางสังคมอย่างกว้างข...

ข่าวน่าสนใจ