Home Tags ธุรกิจเครือ ซี.พี.

Tag: ธุรกิจเครือ ซี.พี.

ความคิดผู้นำ

คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด โดย วิรัตน์ แสงทองคำ http//:viratts.wordpress.com ไอเดียผู้นำ ซี.พี.มีพลังสั่นสะเทือนทางสังคมอย่างกว้างขวางเสมอ ธนินท์ เจียรวนนท์ กับบทเรียนการบริหารธุรกิจเครือ ...

ข่าวน่าสนใจ