Home Tags นวัตวิถี

Tag: นวัตวิถี

อุทัยธานี เดินหน้า “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” สนองนโยบายรัฐ หวังสร้างรายได้สู่ชุมชน...

จ.อุทัยธานี จัดงานแถลงข่าว “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แอ่งเล็ก...เช็คอิน จังหวัดอุทัยธานี” โดย “สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เป็นหนึ่งในโค...

ข่าวน่าสนใจ