Home Tags นาฏศิลป์

Tag: นาฏศิลป์

กระทรวงวัฒนธรรมชู “เชียงใหม่” ต้นแบบพัฒนาศักยภาพเด็กพิการด้านนาฏศิลป์-ดนตรีไทย

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการแสดง “นาฏศิลป์ ดนตรีไทยสำหรั...

ข่าวน่าสนใจ