Home Tags นาริตะ

Tag: นาริตะ

“ภูเก็ต” หวังยกระดับ “สนามบิน” ทัดเทียม “ฮาเนดะ-นาริตะ” ญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดโครงการสื่อมวลชนภูเก็ตสัญจร@JAPAN ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562 ไปศึกษาดูงานท่าอากาศยานฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น นำโดย เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต น...

ข่าวน่าสนใจ