หน้าแรก หัวข้อข่าว น้ำอภิเษก

ข่าว: น้ำอภิเษก

ขบวนเชิญน้ำอภิเษกไปเก็บในพระอุโบสถวัดพระแก้ว รอฤกษ์พระราชพิธี 4 พ.ค.

เมื่อเวลา 07.30 น. กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกสำหรับการพระราช...

สมเด็จพระสังฆราช-นายกฯเป็นประธานพิธีเสกน้ำอภิเษกสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เวลา 17.19 น. วันที่ 18 เมษายน 2562 มีการทำพิธีเสกน้ำอภิเษกเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เ...

ขบวนเชิญน้ำอภิเษกถึงวัดสุทัศนฯ เตรียมทำพิธีเสกน้ำเย็นนี้

วันนี้ (18 เมษายน 2562) เป็นฤกษ์กำหนดการทำพิธีเสกน้ำอภิเษกที่จะใช้สำหรับการสรงพระมุรธาภิเษกและอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอย...

ทั่วประเทศเริ่มทำพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อทำน้ำอภิเษกตามมหาฤกษ์ 11.52 น. วันที่ 6 เมษายน

วันที่ 6 เมษายน ตามมหาฤกษ์เวลา 11.52-12.38 น. ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิท...

กำหนดการพิธีพลีกรรมตักน้ำ-ทำน้ำอภิเษก 6-9 เมษา เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมได้

การเตรียมทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษกสำหรับใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะเริ่มขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2562 โดยเริ่มจากพิธีพลีกรรมตักน้ำพร้อมก...

เปิดรายชื่อแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เป็นครั้งแรกที่มีการใช้น้ำจากทั่วประเทศทั้ง 77 จั...

น้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก จาก 108 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทย สู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

รุ่งนภา พิมมะศรี : เรื่อง การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 พฤษภา...

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์นั้น ขั้นตอนที่สำคัญยิ่งคือ ขั้นตอนที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสรงมุรธาภิเษก (การรดน้ำเหนือศีรษะ) และทรงรับ...

ข่าวเด่นวันนี้