Home Tags น้ำโขงมุกดาหาร

Tag: น้ำโขงมุกดาหาร

น้ำโขงมุกดาหารขึ้นสูง จนเกินจุดวิกฤต 30 ซม. ท่วมชุมชนเทศบาลเมืองแล้ว

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสถานการณ์น้ำบริเวณปากห้ว...

ข่าวน่าสนใจ