Home Tags บริษัทน้ำมันแห่งชาติ

Tag: บริษัทน้ำมันแห่งชาติ

“ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” CEO ปตท. Run ธุรกิจเดิม แสวงหาธุรกิจใหม่

การดำเนินธุรกิจของ ปตท.ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา แม้จะปรับกลยุทธ์เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี แต่คงมีเป้าหมายการเป็น "บริษัทน้ำมันแห่งชาติ" มาตลอด โดยมีแนวทางบริหาร 3 หลักใหญ่ ๆ (3P) คือ การพัฒนาคน (peop...

ข่าวน่าสนใจ