หน้าแรก หัวข้อข่าว บริษัท กว่างโจว ยูฝู จำกัด (Guangzhou You Fu)

ข่าว: บริษัท กว่างโจว ยูฝู จำกัด (Guangzhou You Fu)

จีนเหมาซื้อทุเรียน‘บาตามัส’ ยกสวน3จังหวัดชายแดนใต้2,500ตัน

"ปิดทองหลังพระฯ" จูงคณะนักธุรกิจจีน ลงสวนทุเรียนคุณภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เจาะซื้อพันธุ์ "บาตามัส" ยกสวน ช่วยเกษตรกร 600 ราย เพิ่มรายได้ 160...

ข่าวน่าสนใจ