Home Tags บริษัท PwC ประเทศไทย

Tag: บริษัท PwC ประเทศไทย

PwC ชี้ซีอีโอทั่วโลก 28% มองเศรษฐกิจปีนี้ชะลอตัว ย้ำปัญหาขาดทักษะดิจิทัลฉุดโอกาสธุรกิจ

PwC เผยผลสำรวจ Global CEO Survey พบซีอีโออาเซียนเกือบครึ่งมองแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปีนี้ลดลง สงครามการค้า-การเมืองส่งผลเติบโต แรงงานด้านดิจิทัลขาดแคลนกระทบธุรกิจ นายศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหา...

PwC คาดเศรษฐกิจโลกปีนี้ชะลอตัวจากปีก่อน

PwC คาดเศรษฐกิจโลกปี 62 ชะลอตัว หลังมองเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตเพียง 2.3% ในปีนี้จาก 2.8% ในปีก่อน ด้านตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมองว่าจะตึงตัว ส่งผลให้ค่าแรงเพิ่ม ขณะที่ขนาดเศรษฐกิจของอินเดียและ...

ข่าวน่าสนใจ