Home Tags บีเอ็นเค โฟร์ตี้เอท

Tag: บีเอ็นเค โฟร์ตี้เอท

จิรัฐ บวรวัฒนะ “ยิ่งเรากลัว ยิ่งต้องกล้าทำสิ่งใหม่”

เมื่อธุรกิจสื่อถูกดิสรัปชั่น (disruption) อยู่ตลอดเวลา ผู้อยู่ในธุรกิจนี้ก็ต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์อยู่เสมอ พร้อม ๆ กับมองหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาเพิ่มโอกาส สร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจอีกแรง "จิรัฐ...

ข่าวน่าสนใจ