หน้าแรก หัวข้อข่าว ปณต สิริวัฒนภักดี

ข่าว: ปณต สิริวัฒนภักดี

“ปณต สิริวัฒนภักดี” เฟรเซอร์สฯไม่ใช่ Asset Company เราเป็น People Company

เวทีแรกของปี 2563 ในงานสัมมนา "2020 ปีแห่งการลงทุน : ทางออกประเทศไทย" จัดโดยหนังสือพิมพ์มติชน โดยมีวิทยากรรับเชิญท่านประธานกลุ่มบริษัทเฟรเซอ...

ข่าวน่าสนใจ