Home Tags ประกาศกระทรวงพาณิชย์

Tag: ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ฝ่าฝืนให้ทำลายเสีย! พาณิชย์ออกประกาศ ให้ “รถยนต์ใช้แล้ว” เป็นสินค้าต้องห้าม ห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจัก...

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรพ.ศ....

ข่าวน่าสนใจ