Home Tags ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

Tag: ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง จำนวน 240 คน 

วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง จำนวน 240 คน ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโอ...

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ขรก.พลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งอนุญาตให้...

ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งกก. ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ(๙กุมภาพันธ์๒๕๕๙) เห็นชอบกา...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล รวม 53 ราย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนว...

ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘ธาริต เพ็งดิษฐ์’

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตข้าราชการพลเรื...

ประกาศสำนักนายกฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 2 ราย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำส...

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสา...

ประกาศสำนักนายกฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชฯ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้  

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์รวม 2 ฉบับ จำนวน 3 ราย ประกาศฉบับดักล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั...

“ภูเก็ต”ประชุมเตรียมพร้อม 13 โครงการ ปีงบประมาณปี’62

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ในฐานะ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล (ก.ธ.จ.) ภูเก็ต ครั้ง...

ข่าวน่าสนใจ