หน้าแรก หัวข้อข่าว ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ข่าว: ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจ “พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ความว่...

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง จำนวน 240 คน 

วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน...

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ขรก.พลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ประกาศ...

ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งกก. ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภา...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล รวม 53 ราย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบ...

ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชฯ ‘ธาริต เพ็งดิษฐ์’

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคื...

ประกาศสำนักนายกฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 2 ราย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ...

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประกาศฉบับดังกล่าวร...

ประกาศสำนักนายกฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชฯ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศท...

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์รวม 2 ฉบับ จำนวน 3 ราย ประกาศฉบั...

ข่าวเด่น