Home Tags ประกาศสำนักพระราชวัง

Tag: ประกาศสำนักพระราชวัง

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 ให้ประชาชนตระหนัก ‘ส่งเสริมคนดีปกครองบ้านเมือง’...

เมื่อเวลา 20.44 วันที่ 23 มีนาคม 2562  สำนักพระราชวัง ได้ประกาศสำนักพระราชวัง มีใจความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลขาธิการพระราชวังอัญเช...

ข่าวน่าสนใจ