Home Tags ปิดป่าดอยพระบาท

Tag: ปิดป่าดอยพระบาท

ประกาศปิดป่าดอยพระบาท พร้อมตรวจเข้มใครเข้าไปจะต้องถูกสงสัยว่าเผาป่า

จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่เกิดขึ้นในหลายจุด โดยเฉพาะบริเวณแนวเทือกเขาดอยพระบาท ซึ่งเป็นเขาสูงที่กั้นระหว่าง อ.เมืองลำปาง อ.แม่เมาะ และ อ.แม่ทะ ได้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้น และสร้างกลุ่มควันไฟล...

ข่าวน่าสนใจ