หน้าแรก หัวข้อข่าว ผลกระทบจากแผ่นดินไหว

ข่าว: ผลกระทบจากแผ่นดินไหว

“แผ่นดินไหว” 5 ปี รัฐบาล คสช. แก้ไขกฎหมายไม่คืบ ต้องรอถึงเมื่อไหร่ ?

22 พฤศจิกายน 2562 สกสว. (สนง.คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ร่วมกับสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร จัดแถลงข...

ข่าวน่าสนใจ