Home Tags ผลสำรวจซีอีโอ

Tag: ผลสำรวจซีอีโอ

PwC ชี้ซีอีโอทั่วโลก 28% มองเศรษฐกิจปีนี้ชะลอตัว ย้ำปัญหาขาดทักษะดิจิทัลฉุดโอกาสธุรกิจ

PwC เผยผลสำรวจ Global CEO Survey พบซีอีโออาเซียนเกือบครึ่งมองแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปีนี้ลดลง สงครามการค้า-การเมืองส่งผลเติบโต แรงงานด้านดิจิทัลขาดแคลนกระทบธุรกิจ นายศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหา...

ข่าวน่าสนใจ