Home Tags ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

Tag: ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

หนุนโลคอลโกอินเตอร์ สิงคโปร์เปิดบ่มเพาะกลางทำเลทอง

เป็นเวลาเกือบ 5 ปีแล้วที่รัฐบาลนี้ได้ผลักดัน "ดิจิทัลไทยแลนด์" ทั้งผนวกเข้าเป็นยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาขับเคลื่อนภารกิจนี้ "depa" สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหนึ่งในนั้น ...

แค่ดีคงไม่พอ… ขอแลนด์มาร์กด้วยจ้า

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อ ต้องอาศัยภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่นที่สั่งสมมาเนิ่นนาน แต่...สิ่งที่จะปล่อยให้เนิ่นนานไม่ได้เด็ดขาด คือ การตลาด และการจัดส่ง!! โดยเฉพาะในยุคด...

“พาณิชย์” ลุยเปิดร้านค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น “MOC Biz Shop” สร้างอัตลักษณ์โดดเด่น...

พาณิชย์’ เตรียมเปิดร้านค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือ MOC Biz Shop เชื่อมโยงสินค้าเครือข่ายสมาชิก MOC Biz Club ทั่วประเทศ  สร้างความหลากหลาย พร้อมสร้างอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวดึงดูดลูกค้าและนักท่องเท...

ข่าวน่าสนใจ