หน้าแรก หัวข้อข่าว ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

ข่าว: ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

ตั้งรับ “โควิด ระยะ 3” นโยบายการเงิน-การจัดการงบประมาณ

คอลัมน์ ดุลยธรรม โดย อนุสรณ์ ธรรมใจ ในการเตรียมรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภัยแล้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรศึกษา...

จับสัญญาณเศรษฐกิจไทยปี’63 ระวังปัจจัยเสี่ยงการเมืองภายใน

คอลัมน์ ดุลยธรรม โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจฯ ม.รังสิต สัญญาณสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐมีทิศทางดีขึ้น ...

บทเรียนครบรอบ 20 ปี วิกฤตเศรษฐกิจจะซ้ำรอยหรือไม่

คอลัมน์ ดุลยธรรม โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฯ ม.รังสิต หากเทียบวิกฤตการณ์เศรษฐกิจปี 2540 เทียบกับปัจจุบันปี...

อนาคตประชาธิปไตย ศก.-การเมืองหลังครบรอบ 5 ปี คสช.

คอลัมน์ ดุลยธรรม โดย อนุสรณ์ ธรรมใจ รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์    อนาคตประชาธิปไตย เศรษฐกิจการเมืองไทยหลังครบรอบ 5 ปีรัฐประหาร ค...

วิกฤต “การเมือง-เศรษฐกิจ” ข้อเสนอ-หลักการ-ทางออก

คอลัมน์ ดุลยธรรม โดย อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีต กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์พัฒนาพลังแผ่นดิน เชิงคุณธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี   สังคมไทยสามารถแ...

“ดร.อนุสรณ์” ชี้เทรดวอร์จีน-สหรัฐลุกลามสงครามค่าเงิน ส่งออกไทยปีหน้าเหนื่อยแน่

ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป กล่าวว่า ผลกระทบของสงครามการค้าสห...

ทางเลือก ทางรอด “อุตสาหกรรมไทย” ใน EEC

ความพยายามของรัฐบาลในการปลุกปั้นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง โดยเฉพาะการผลักดัน 10 อุตสา...

ประเมินผลงาน 4 ปี คสช. กับอนาคตประเทศไทย

คอลัมน์ ดุลยธรรม โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ  Anusorn4reform@Gmail.com ประเมินผลงานเศรษฐกิจและผลงานด้านต่าง ๆ ในช่วง 4 ปี หลังการยึดอำนาจ...

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โอกาส ข้อจำกัดและความเสี่ยง

คอลัมน์ ดุลยธรรม โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที...
ความหมายของแนวคิด "เสรีนิยม" โลกเศรษฐกิจและการเมือง

แนวคิด “เสรีนิยม” โลกเศรษฐกิจและการเมือง

คอลัมน์ ดุลยธรรม โดย อนุสรณ์ ธรรมใจ Anusorn4reform@gmail.com แนวคิดเสรีนิยมแบบ จอห์น ลอค ได้อธิบายว่า โลกเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งประกอบด้...

ข่าวเด่น