Home Tags ผังเมืองรวม

Tag: ผังเมืองรวม

ผังเมืองปลดล็อกคลองเตย-ท่าเรือฟื้น”พอร์ตซิตี้”

ผังเมือง กทม.ปลดล็อกที่ดิน 2,353 ไร่ จากสีน้ำเงินเป็นพื้นที่สีแดงพาณิชยกรรม ยกชั้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ การท่าเรือเฮ ! เดินหน้ามาสเตอร์แพลนที่ดินคลองเตยกว่า 1 แสนล้าน ตัดแบ่ง 3 โซน เนรมิตการค้า ...

ข่าวน่าสนใจ