Home Tags ฝนดาวตกวัน

Tag: ฝนดาวตกวัน

ชมฝนดาวตกวันแม่ หลังเที่ยงคืน 12 ส.ค. คาด 110 ดวงต่อชั่วโมง

วันที่ 10 สิงหาคม นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า ในคืนวันที่ 12-13 สิงหาคม 2...

ข่าวน่าสนใจ