Home Tags ฝึกงานญี่ปุ่น

Tag: ฝึกงานญี่ปุ่น

ข่าวดี! รับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีรายได้ แถมทุนประกอบอาชีพกว่า 170,000 บาท

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ปี 2562 คร...

มาแล้ว! รับสมัครชายไทยฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีเบี้ยเลี้ยง แถมเงินทุนประกอบอาชีพ

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan 3 ปี ตำแหน่งคนงานทั่วไป พร้อมเงินเดือนตลอดการฝึกงาน สมัครฟรีตั้งแต่วันที่ 27– 31 พฤษภาคม 2562 นี้เท่านั้น “นางเพชรรัตน์ ...

ข่าวน่าสนใจ