Home Tags ฝุ่นพิษภาคเหนือ

Tag: ฝุ่นพิษภาคเหนือ

ภาคเหนือวิกฤตหนัก ฝุ่นพิษ 8 จังหวัดเกินมาตรฐาน เมืองแพร่พุ่ง 142 มคก./ลบ.ม. ลำปางอ่วม

ฝุ่นพิษภาคเหนือวิกฤตหนักเมืองแพร่พุ่ง 142 มคก./ลบ.ม. ลำปางก็ยังวิกฤตอ่วมทุกสถานี รวม 8 จังหวัดภาคเกินมาตรฐาน เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส...

ข่าวน่าสนใจ