Home Tags พรระาชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

Tag: พรระาชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

คำเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย

พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธยเป็นแผ่นทองคำ มีขนาดกว้างยาวพอที่จะจารึกพระปรมาภิไธยได้ เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระสุพรรณบัฏกว้าง 7 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว พระสุพรรณบัฏนี้จะต้องทูล...

สมเด็จพระสังฆราช-นายกฯเป็นประธานพิธีเสกน้ำอภิเษกสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เวลา 17.19 น. วันที่ 18 เมษายน 2562 มีการทำพิธีเสกน้ำอภิเษกเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เบื้องหน้าพระศรีศากยมุณี พระประธานในวิหารหลวง โดยมีสมเด็จพระส...

ข่าวน่าสนใจ